Ống Hút Gạo Trắng Ogarnic Straws (40 cây)

55,000 

Ống hút gạo trắng

Hộp loại vừa 40 cây

2 loại: trắng và đủ màu