Ống Hút Gạo Organic Straws (10 cây)

15,000 

Ống Hút Gạo

2  loại: Trắng và đủ màu

Hộp nhỏ dùng thử 10 ống